fbpx

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunkach Twoje Dziecko 1/2019, Postanowień dodatkowych oraz Informacji o dystrybutorze.

Wybierz wariant

Zakres ubezpieczenia
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (łączna kwota świadczenia z wypłatą z tytułu śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku)28 00034 00044 00055 00085 000135 000
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku16 000 19 000 24 00030 00050 00070 000
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku2 0002 0002 0002 0002 0005 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu-system świadczeń proporcjonalnych wartość za 1% w tym m.in. uszczerbek dotyczący uszkodzenia:
- głowy, twarzy, zębów, wzroku, słuchu
- kończyny górnej i dolnej (w tym skręcenia i złamania)
- szyi, gardła, krtani, tchawicy, przełyku
- klatki piersiowej, jamy brzusznej, kręgosłupa
- skóry (blizny, oparzenia)
12 000 / 12015 000 / 15020 000 / 20025 000 / 25035 000 / 35080 000 / 800
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie płatne od 1-go dnia pobytu w szpitalu)50/dzień50/dzień50/dzień60/dzień70/dzień100/dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - nagłego zachorowania (świadczenie płatne od 1-go dnia pobytu w szpitalu)25/dzień25/dzień25/dzień30/dzień35/dzień70/dzień
Koszty leczenia, w tym koszty:
- wizyt lekarskich , leczenia ambulatoryjnego,
- nabycia lekarstw i środków opatrunkowych,
- znieczulenia, wykonania badania rentgenowskiego,
- badań laboratoryjnych i diagnostycznych,
- pobytu w szpitalu, badań zabiegów i operacji,
- wezwania karetki pogotowia lub przewozu do szpitala lub ambulatorium
1 5002 0002 5003 0004 00010 000
Koszty rehabilitacji1 5002 5003 0003 5004 00010 000
Koszty odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony przebywał w szpitalu minimum 3 dni)5 0005 0005 0005 0005 00015 000
Koszty odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony nie przebywał w szpitalu) na każdy ząb stały150200200200300500
Koszty operacji plastycznych5 0005 0005 0005 0005 00015 000
Jednorazowe świadczenie z tytułu ukąszenia, użądlenia przez owady lub pogryzienia przez psa100100150150150250
Koszt zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych2 0003 0004 0006 0008 00010 000
Wyczynowe uprawianie sportów, - uczestnictwo w zajęciach sportowych w szkole i poza szkołą np. w klubachTAKTAKTAKTAKTAKTAK
Assistance Wizyta pielęgniarki
- do 3 wizyt w okresie ubezpieczenia
- wizytę pielęgniarki zaleca lekarz
Pomoc psychologa
- do 500 zł
- organizacja i dojazd
Organizacja i pokrycie kosztów korepetycji
- 10 godzin (600 minut)
- do 800 zł
- pobyt w szpitalu min. 3 dni
Zakres ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia: 01.09.2019 - 31.08.2020

PODSTAWA PRAWNA: Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Twoje Dziecko ” 01/2019 wraz z postanowieniami dodatkowymi | OKRES UBEZPIECZENIA: 1 rok | Podane powyżej wartości wyrażono w PLN | Wypłacamy świadczenie za pobyt w szpitalu do 30 dni w okresie ubezpieczenia na 1 ubezpieczonego. | Materiał ma charakter marketingowy, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Wróć