Dla rodziców

Tak jak dla rodzica ważne jest wychowanie swojego dziecka, tak my na co dzień staramy się aby nasze oferty były najwyższej jakości. Oferty opatrzone są szerokim zakresem. Zawierają one wiele świadczeń, które znacznie wykraczają poza ramy podstawowego ubezpieczenia.

RODZICU grupowe ubezpieczenie NNW wykupione za pośrednictwem Szkolnej Agencji Ubezpieczeniowej GWARANTUJE:

 • WYSOKĄ SUMĘ UBEZPIECZENIA
 • U nas istnieje możliwość wyboru ubezpieczenia z sumami ubezpieczenia do 50 000.

Dlaczego suma ubezpieczenia jest tak ważna? Wiadomo, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka ubezpieczeniowa. Ale jeśli wydarzy się nieszczęśliwy wypadek, to właśnie w pierwszej kolejności wysokość sumy ubezpieczenia przesądza o wysokości wypłaconego świadczenia.

Aby zobrazować ten fakt posłużymy się przykładem.

Dziecko złamało nogę. Uszczerbek na zdrowiu wyniósł 3%. Jeśli wybrano ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia 10 000zł, to świadczenie wyniesie 300zł. Jeśli zastałaby wybrana wyższa suma ubezpieczenia np. 40 000zł, to świadczenie wyniosłoby 1200zł.

 • SZEROKI ZAKRES OCHRONY
 • Ochrona 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Ubezpieczenie powinno działać w szkole i poza nią, niezależnie od tego, czy nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w szkole, na kolonii, w domu, czy podczas zabawy.
 • Wypłata świadczenia w wyniku pobytu w szpitalu nie tylko w wyniku nieszczęśliwego wypadku ale również w wyniku choroby.

Jeśli chodzi o to świadczenie to wiemy, że dziecko częściej trafia do szpitala w wyniku choroby i to najczęściej na kilka dni. Dlatego też w ofertach ubezpieczeń wypadkowych, ubezpieczyciele rozszerzają zakres ochrony o ryzyko pobyto w szpitalu w wyniku choroby. Zadbaj, aby wybrane ubezpieczenie gwarantowało wypłatę od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Na rynku jest dużo ubezpieczeń, które zawierają to ryzyko od 3-go, 4-go lub 5-go dnia pobytu w szpitalu. Szukaj takiego ubezpieczenia, które zagwarantuje wypłatę świadczenia szpitalnego od 1-go dnia pobytu, niezależnie od tego ile dni dziecko przebywało w szpitalu.

U nas, pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku i choroby – już od 1-go dnia pobytu w szpitalu.

 • Pokrycie kosztów leczenia,

m.in. na pokrycie wizyt lekarza i pielęgniarki, leczenia ambulatoryjnego czy wykonania badań. Niektórzy ubezpieczyciele gwarantują też pokrycie zakupu lekarstw.

 • Pokrycie kosztów rehabilitacji
 • Pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego
 • Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • Assistance
 • OCHRONĘ PODCZAS WYCZYNOWEGO UPRAWIANIA SPORTU
 • BEZKOMISYJĄ LIKWIDACJE SZKÓD
 • PROSTĄ, SZYBKA I NOWOCZESNA LIKWIDACJĘ SZKÓD.